O mně

 

Jmenuji se Magdalena Navrátilová. Jsem klinická logopedka a autorka publikace Malované logopedické pohádky. Pracuji s dětmi i dospělými, ale převážnou část mých klientů tvoří děti. Impulzem a inspirací pro založení LOGOTOČE byly právě ony.

Jak to všechno začalo

Na začátku byl nápad, který se zrodil během mých studentských let. První krok jsem se rozhodla udělat až po dokončení atestace v oboru Klinická logopedie.

Během své práce s dětmi jsem hledala hry, které budou děti rozvíjet komplexně, efektivně a zároveň je zaujmou natolik, že ani nepostřehnou, že se něčemu učí. Hra je pro správný vývoj dítěte zásadní. Přináší dětem radost a zábavu, napomáhá učení, rozvíjí myšlení, řeč a mnoho dalších dovedností.

Věřím, že hra je ten nejlepší učitel a proto jsem se rozhodla vytvořit unikátní vzdělávací hry, které budou děti hravě a zároveň smysluplně rozvíjet.

Co bylo dál?

Po prvním kroku následovalo ještě spoustu dalších. Hledání vhodného grafika, tiskárny, dodavatelů herních komponentů a mnoho dalšího. Nebylo to vždy jednoduché, ale řídila jsem se mottem, že cesta bez překážek určitě nikam nevede.

Podařilo se

Ukázalo se, že cesta je cíl a já Vám mohu s radostí představit vzdělávací hry nejen pro rozvoj slovní zásoby LOGOTOČ.

Jaké jsou hlavní přínosy her?

Hry napomáhají rozvoji slovní zásoby, ale i porozumění, jazykového citu, paměti a pozornosti. Podporují zrakové a sluchové vnímání, logické myšlení a představivost. Obsahují krásné ilustrace z pera grafičky Aničky, Kristýny a Karolíny. Všechny obrázky jsou pečlivě nakreslené tak, aby byly pro děti dobře čitelné a upoutaly jejich zvědavá očka. V každé hře najdete podrobný metodický návod s promyšlenými aktivitami, které cíleně podporují rozvoj dítěte.

Pro koho jsou hry určeny?

Jsou vhodné nejen pro děti s logopedickými obtížemi, ale doporučuji je rovněž všem dětem, které chcete hravě a zároveň efektivně rozvíjet a podpořit je ve správném vývoji.

 

Přeji Vám hodně zábavy a příjemných chvil strávených s dětmi a troufám si slíbit, že NUDA nebude mít šanci.

 

 Magdalena Navrátilová

Zpět do obchodu