6 tipů, jak rozvíjet sluchové vnímání s LOGOTOČEM (pro děti od 5 let)

V minulém příspěvku jste se mohli dozvědět, jak rozvíjet sluchové vnímání dětí od 4 let.

Sluch významnou měrou ovlivňuje vývoj řeči a také proces učení. Sluchové vnímání prochází vývojem a zdokonaluje se v předškolním věku. Je vhodné ho cíleně podporovat, protože oslabení sluchového vnímání má vliv na vývoj řeči a obtíže ve čtení a psaní.
Dnešní příspěvek obsahuje 6 tipů pro rozvoj sluchového vnímání dětí ve věku od 5 let. Úkoly jsou seřazené od nejjednoduššího, ale vybírejte je podle dosažené vývojové úrovně dítěte. Pravidla hry zůstávají stejná, s tím rozdílem, že na barevný kruh přidáte úkol, který chcete procvičovat.
Hodně zábavy a úspěchů Vám přeje LOGOTOČ.
  1. ROZLOŽ. Úkolem dítěte je rozložit slova na slabiky. Dítě vybere několik kartiček s obrázky, slova vytleská a určí počet slabik.
  2. SLOŽ. Úkolem dítěte je složit slabiky ve slovo. Dospělý vybere několik kartiček s obrázky a každý vyslabikuje (např. BO-TY). Dítě hledá odpovídající obrázek. Jakmile se mu úkol daří, hrajte bez obrázků.
  3. PRVNÍ. Úkolem dítěte je určit první hlásku slova. Dítě vybere několik kartiček s obrázky a určí, na kterou hlásku začínají. Pokud se první hlásku nedaří určit, začněte s rozlišováním první slabiky a následně zkoušejte ve slovech, která začínají samohláskou (auto…). Výslovnost první hlásky zdůrazněte (AAAUTO…).
  4. POSLEDNÍ. Úkolem dítěte je určit poslední hlásku slova. Dítě vybere několik kartiček s obrázky a určí, na kterou hlásku končí. Nejprve zařaďte slova končící souhláskou.
  5. SLOVNÍ FOTBAL. Dítě již umí určit první a poslední hlásku slova. Jeho úkolem je vybrat kartičku s obrázkem a pojmenovat ho. Následně má určit, na jakou hlásku slovo končí a vymyslet nové slovo, které na tuto hlásku začíná.
  6. PROSTŘEDNÍ. Úkolem dítěte je určit prostřední hlásku slova. Dospělý vybere několik kartiček s obrázky a určí jednu hlásku, kterou bude dítě hledat uprostřed slov. Např. Najdi obrázek, který má hlásku L uprostřed slova (myš, liška, vlk).

logotoč sluchové vnímání

Zpět do obchodu