6 tipů, jak rozvíjet sluchové vnímání s LOGOTOČEM (pro děti od 4 let)

Součástí vzdělávacích her LOGOTOČ je barevný kruh se šesti úkoly. Kromě toho, že podporuje koordinaci ruky – oka, jemnou motoriku a poznávání barev, funguje jako skvělý motivační prvek (dítě napjatě čeká, na jakém úkolu se šipka zastaví a točení šipkou děti prostě baví). Další předností je jeho variabilita. Jednoduchým přidáním lístečků s novými úkoly (které upevníte kolíčky), můžete s dětmi rozvíjet jeden z kořenů stromu (viz. minulý příspěvek o vývoji řeči) a tím je sluchové vnímání.
Hry LOGOTOČ jsou vhodné pro děti od 4 let, proto se v tomto příspěvku můžete těšit na 6 tipů, jak rozvíjet sluchové vnímání u čtyřletých dětí pomocí našich her. Pravidla hry zůstávají stejná, pouze se vymění úkoly na barevném kruhu.
Přeji Vám hodně zábavy a úspěchů a příště se s Vámi podělím o tipy, podporující rozvoj sluchového vnímání dětí od 5 let.
 

1. VYTLESKEJ. Vyber kartičku s obrázkem, pojmenuj ho a slovo roztleskej na slabiky (můžeš ho také vydupat nebo vyťukat).

2. ZOPAKUJ SLOVA. Dospělý vybere 3-4 kartičky s obrázky, které nahlas pojmenuje (obrázky dítěti neukazuje). Úkolem dítěte je slova zopakovat (nejlépe ve stejném pořadí). Za každé správně zopakované slovo, podá dospělý dítěti kartičku s daným obrázkem.

3. HÁDEJ. Dospělý vybere několik kartiček s obrázky zvířat nebo dopravních prostředků a seznámí dítě s jejich zvukem. Dítě se otočí zády a dospělý napodobí zvuk, který zvíře (dopravní prostředek) dělá. Dítě se poté otočí a hádá, o které zvíře (dopravní prostředek) se jedná. Postupně můžete navyšovat počet zvuků.

4. ZAPAMATUJ SI. Dospělý vybere několik kartiček s obrázky a vyskládá je do řady. Dítě se otočí zády (nebo zavře oči). Dospělý obrázky pojmenuje a jeden z obrázků pojmenuje dvakrát. Následně se dítě otočí a hledá, který obrázek slyšelo dvakrát.

5. DOPLŇ. Dospělý vyskládá do řady 3-4 kartičky s obrázky jedné kategorie (Zvířata, Jídlo, Dopravní prostředky, Oblečení). Poté řekne jednu z vět: „Ve skříni mám.... V zoo (v lese, na statku) bydlí.... Půjdu do obchodu a koupím tam...Po silnici jede...“ Do věty doplní jeden z obrázků (např. jablko), dítě větu zopakuje a přidá další obrázek. Pokud se úkol daří, obrázky odeberte a hrajte pouze se slovy.

6. ZOPAKUJ VĚTY. Dospělý vybere několik kartiček s obrázky, dítěti je neukazuje. Ke každému obrázku vymyslí větu, např. jablko roste na stromě (ideálně větu ze čtyř slov). Úkolem dítěte je větu zopakovat. Za každou správně zopakovanou větu, podá dospělý dítěti kartičku s daným obrázkem.

 

LOGOTOC- sluchové vnímání
Zpět do obchodu