Co ovlivňuje vývoj řeči?

V ambulanci se setkávám s dětmi s různými logopedickými obtížemi. Rodiče často přicházejí na logopedii s přáním, aby se jejich dítě naučilo správně vyslovovat nebo se třeba "rozmluvilo". Někteří mohou být překvapení, když mě zajímá, jak se dítě vyvíjí (mimo jiného) v oblasti motoriky, sluchového a zrakového vnímání, paměti a pozornosti. Jak to spolu souvisí?

Vývoj řeči lze připodobnit k růstu stromu. Každý strom potřebujete pevné kořeny, aby mohl sílit, růst a rozvětvil se. Řeč si můžeme představit jako korunu stromu. Aby se řeč mohla rozvíjet, potřebuje k tomu pevné a kvalitní základy, stejně jako strom kořeny. Správný vývoj řeči je ovlivněn zejména motorikou, myšlením, sluchovým a zrakovým vnímáním, pamětí a pozorností dítěte. Oslabení jedné nebo více těchto oblastí má tedy vliv na vývoj řeči. Řeč můžeme nejlépe podpořit tak, že budeme všechny uvedené oblasti rozvíjet.
Proto se brzy můžete těšit na tipy, jak podporovat rozvoj sluchového vnímání dětí pomocí vzdělávacích her LOGOTOČ.

 

mceclip0-58

Zpět do obchodu