Proč je důležité si hrát?

Pokud jste fanoušky LOGOTOČE, jistě jste si všimli, že naše tvorba je zaměřená na nabídku různých her pro děti. V následujícím článku se dozvíte, proč tomu tak je a proč je důležité si hrát. 

Hra je pro děti jednou z nejdůležitějších činností, prostřednictvím které poznávají samy sebe a svět kolem. Je velmi důležitá pro zdravý vývoj mozku dětí. Rozvíjí kognitivní, sociální a emocionální dovednosti. Podněcuje kreativitu a představivost dětí a stimuluje jejich paměť a pozornost. Prostřednictvím her se děti učí plánovat, organizovat a zlepšovat jejich jazykové a komunikační dovednosti. Hra je zásadní pro posílení sociálního rozvoje dětí. Hraní poskytuje dětem příležitost naučit se sociální interakci. Při společné hře se děti učí spolupracovat, dodržovat pravidla, řešit problémy a rozvíjet sebeovládání. Hraní podporuje také rozvoj empatie, což je zásadní prvek, která rozvíjí sociální dovednosti. Dětí se učí porozumět vlastním pocitům a emocím a chování druhých lidí. Hra odbourává stres a posiluje vztahy mezi vrstevníky, rodiči a dětmi. Přináší dětem radost a zábavu a posiluje jejich sebevědomí. Rozlišujeme různé typy her, které se zaměřují na rozvoj různých oblastí a dovedností. Kromě her, které rozvíjí intelekt, kreativitu a sociální dovednosti, jsou také neméně důležité hry zaměřující se na rozvoj jemné a hrubé motoriky, která je pro zdravý vývoj dítěte velmi důležitá. 

Poskytujte proto dětem dostatek příležitostí ke hře, která jim pomůže rozvíjet jejich osobnost a vybaví je dovednostmi, které budou potřebovat po celý život. 

 

Proč je důležité si hrát- logotoc.cz

Zpět do obchodu