Soutěž o hru dle vašeho výběru

 

Pojďte s námi soutěžit! Stačí, když nám do 30.6 pošlete fotografii s jakýmkoliv produktem z našeho eshopu. 

O co soutěžíme? Výherce si může vybrat zdarma jednu hru z našeho e-shopu www.logotoc.cz dle jeho výběru!

Fotografie zasílejte na naši emailovou adresu logotoc.eshop@gmail.com nebo na náš Facebook či Instagram. Soutěž končí 30.6. vylosováním jednoho výherce. 

Zasláním fotografie její autor souhlasí se zveřejněním dané fotografie a jejím použitím dle pravidel soutěže. 

  

DETAILNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE

Pořadatel soutěže: Pořadatelem soutěže o hru (v internetovém obchodě www.logotoc.cz je Mgr. Magdalena Navrátilová, Krakovská 379/10, Olomouc 779 00 (dále jako “pořadatel“)

Doba a místo konání soutěže: Soutěž bude probíhat na sociální síti Instagram a Facebook. Tedy na oficiálním instagramovém a facebookovém profilu pořadatele. Soutěž se koná od 12.6.2023 do 30.6.2023

Účast v soutěži: 

 1. Účastníkem soutěže se stává každý účastník, který akceptuje pravidla soutěže, splňuje tyto podmínky a zašle fotografii s jakýmkoliv produktem z našeho eshopu na náš email www. logotoc.eshop@gmail.com nebo na náš Instagram či Facebook.
 2. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké.
 3. Organizátor nemusí uchovávat dotazy účastníků a nemá povinnost na dotazy odpovídat.
 4. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla.
 5. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení.
 6. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat i její pravidla.
 7. Soutěže nejsou žádným způsobem provozovány, sponzorovány nebo spojeny s platformou Instagram či Facebook a tato platforma za jejich průběh nijak neodpovídá. Informace poskytnuté v rámci soutěží nebudou této společnosti nijak zpřístupněny. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěží musí být adresovány organizátorovi, nikoliv Instagramu či Facebooku.
 8. Soutěžící se do soutěže zapojí, když  pošle na náš email www. logotoc.eshop@gmail.com nebo na náš Instagram či Facebook fotografii s jakýmkoliv produktem z našeho eshopu. 
 9. Účastí v soutěži soutěžící potvrzují, že je jejich účast dobrovolná a platná. Ze soutěže budou automaticky vyřazeny vulgární komentáře v rozporu se zásadami morálky a slušnosti a zároveň budou vyřazeni soutěžící, u nichž prokážeme, že jejich jednání v soutěži je podvodné či nevhodné.
 10. Výhra: Výhru získává celkem 1 výherce. Ze všech fotografií vylosuje organizátor výherce.
 11. Způsob předání výhry: Pořadatel vyzve výherce o zaslání soukromé zprávy na instagramový profil nebo Facebook pořadatele, kde se domluví na předání výhry. Popřípadě kontaktuje výherce na jeho email.  Hra bude předána emailem nebo zaslána na adresu. Pokud se pořadateli nepodaří do 3 pracovních dní od ukončení soutěže vítěze kontaktovat, ztrácí tento soutěžící nárok na výhru a výhra tak propadá. Pořadatel zároveň označí a jmenuje výherce v samostatném příběhu na Instagramu a Facebooku. 
 12. Poskytnutím fotografie www.logotoc.cz souhlasíte, aby www.logotoc.cz tuto fotografii bezplatně použil za účelem vlastní prezentace, a to v elektronické  podobě jejím zveřejněním na internetu, webových stránkách, účtech na sociálních sítích a to bez jakéhokoliv omezení. Prohlašujete, že použitím fotografie k výše uvedenému účelu nebude porušeno právo na ochranu osobnosti či duševní práva, a to jak Vaše, tak třetích osob.  Prohlašujete, že jste fotografii pořídil osobně, osoby zachycené na jím pořízeném snímku souhlasí se zveřejněním dané fotografie a jejím použitím dle podmínek a pravidel soutěže.

Zvláštní ustanovení: Soutěžící účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely předání výhry. Pořadatel má právo vyloučit soutěžícího ze soutěže, pokud porušuje pravidla, snaží se sám nebo pomocí jiných osob získat výhru podvodným způsobem, jedná v rámci soutěže v rozporu s dobrými mravy či jakýmkoli způsobem poškozuje dobrou pověst pořadatele, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla soutěžícímu vzniknout.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo pravidla kdykoliv změnit, soutěž bez udání důvodu zkrátit, prodloužit, odložit, přerušit či bez náhrady ukončit. Případnou změnu pravidel pořadatel vhodným způsobem zveřejní na svém instagramovém a facebookovém profilu a do poznámek těchto pravidel.

Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti jejich odvolání. Soutěžící berou na vědomí, že na místo výhry není možné požadovat peněžní plnění. Pořadatel soutěže nenese odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s výhrou a jejím používáním.

V Olomouci 12.6.2023

 

 

 

Instagram Post 1080x1080 px

Zpět do obchodu