Obrázkové logopedické pohádky

Ráda bych Vám představila svou druhou knihu Obrázkové logopedické pohádky. 

Dvacet jedna obrázkových logopedických pohádek pomáhá dětem upevnit správnou výslovnost nejčastějších problematických hlásek L, R, Ř. Pohádky jsou vhodné pro děti předškolního a mladšího školního věku s logopedickými obtížemi, ale také pro všechny děti, které chcete podpořit v jejich vývoji.

Pohádky děti hravým způsobem motivují k procvičování správné výslovnosti a zároveň napomáhají rozvoji jejich slovní zásoby, jazykového citu, sluchového a zrakového vnímání a dalších důležitých dovedností a schopností. Veselé ilustrace doprovázející každou pohádku umožní dětem zorientovat se v ději a snáze převyprávět obsah pohádky. Za každou pohádkou najdete zvídavé otázky ověřující porozumění textu. 

Knihu najdete na www.albatrosmedia.cz a ve všech dobrých knihkupectvích.

 

A101E0N0002811_Obr-log-pohadky_2d

Zpět do obchodu